ostatnia deska ratunku, błogosławieństwo, kara, przekleństwo

Blog Anny Tarczyńskiej o alimentach.

radca prawny

Od lat prowadzę sprawy rozwodowe, rodzinne, o podział majątku. Niejedno widziałam i niejedno słyszałam. Doradzam, konsultuję, występuję w sądzie. Przez lata doświadczeń nauczyłam się rozumieć różne potrzeby moich Klientów. Z obserwacji tych potrzeb powstało F.C.C., którego jestem założycielką. więcej...

Subskrybuj blog

Archiwum kategorii: Alimenty na małżonka

Ile lat po rozwodzie mogę domagać się alimentów na siebie ?

Krótko na ten temat:

Twoje uprawnienia alimentacyjne zależą od rodzaju wyroku rozwodowego:

W przypadku rozwodu bez orzekania o winieprzez 5 lat od uprawomocnienia się wyroku, ale tylko wówczas, gdy jesteś w niedostatku

W przypadku rozwodu z winy obojga małżonkówdo końca życia, ale tylko wówczas, gdy jesteś w niedostatku

W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków – małżonek niewinny może domagać się alimentów do końca życia, przy czym nie musi znajdować się w niedostatku. Wystarczy, że udowodni, że w wyniku rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

więcej...

Alimenty na siebie i alimenty na dziecko

Wszyscy wiedzą o tym, że dziecku przysługują alimenty. Niezależnie od tego, czy rodzice żyją razem czy osobno, dziecko ma prawo wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów (w postępowaniu sądowym dziecko reprezentowane jest zazwyczaj przez jednego z rodziców).

więcej...